Skuteczna i bezpieczna globalna strategia zwalczania pandemii COVID 19