Badania Instytutu Badawczego Dr Ratha potwierdziły nowy wgląd w rozwój chorób układu krążenia, przyczyny powstawania nowotworów i innych powszechnych chorób.
Instytut Badawczy Dr Ratha, obecnie kierowany przez wieloletnią współpracowniczkę dr Ratha, dr Aleksandrę Niedzwiecki, stał się światowym liderem w dziedzinie nauk o zdrowiu naturalnym i pionierem w opracowywaniu synergicznych podejść do zdrowia opartych na mikroelementach.

Instytut Badawczy Dr Ratha, założony w 1999 roku, stał się pionierem w badaniach nad mikroelementami, a zwłaszcza ich funkcją regulacyjną w metabolizmie komórkowym – stąd nazwa „Medycyna Komórkowa”. Duża liczba publikacji naukowych dokumentuje zakres i znaczenie naszych badań. Wszystkie publikacje można znaleźć na stronie internetowej instytutu lub w PubMed, największej na świecie internetowej bibliotece medycznej.

  • Badania naszego instytutu coraz częściej potwierdzają wyższość medycyny komórkowej nad podejściami konwencjonalnymi:
    W dziedzinie chorób układu krążenia wykazano, że główną przyczyną miażdżycy jest osłabienie ściany naczyń spowodowane przewlekłym niedoborem mikroelementów. Odkrycie to podważa dominującą hipotezę cholesterolową.
  • W badaniach nad rakiem, próby na ponad 50 różnych liniach komórek nowotworowych wykazały, że specyficzna kombinacja mikroelementów może hamować proliferację komórek nowotworowych.
  • W dziedzinie chorób zakaźnych wykazano, że specyficzne kombinacje mikroelementów są skuteczniejsze w hamowaniu rozwoju bakterii typu Borrelia (choroba z Lyme) niż antybiotyki.
    We wszystkich tych badaniach szczególną rolę odgrywał dobór i badanie mikroelementów, podkreślając zwłaszcza zasadę synergii – wzajemnie wzmacniającego się oddziaływania poszczególnych składników. Zasada ta znajduje odzwierciedlenie w wynikach licznych serii testowych i badań naukowych.
    Instytut Badawczy Dr Ratha kontynuuje pionierską pracę dr Matthiasa Ratha i dr Linusa Paulinga w dziedzinie naturalnej, opartej na nauce profilaktyki zdrowotnej opartej na witaminach i innych mikroelementach.

Wyniki badań naukowych z zakresu Medycyny Komórkowej stanowią również istotną podstawę do opracowania wysokiej jakości i skuteczności produktów zdrowotnych dostępnych w ramach Programów Zdrowia Komórkowego.

Organizacja Dr Rath jest firmą/fundacją non-profit. Dlatego wszystkie zyski ze sprzedaży produktów są przeznaczane wyłącznie na finansowanie badań naukowych w naszym instytucie. W ten sposób każdy Klient, który kupuje produkt naszej firmy, jednocześnie wspiera dalsze badania nad zdrowiem naturalnym.