Wetenschappelijk onderbouwde natuurlijke gezondheid – het snelst ontwikkelende gebied binnen de geneeskunde

Een soortgelijke toename van kennis deed zich ook voor met betrekking tot de gezondheids­voordelen van vitaminen bij de bestrijding van kanker, infecties en andere ziekten. Opmerke­lijk is dat de explosie van interesse naar onderzoek in al deze gebieden ongeveer der­tig jaar geleden, aan het begin van de jaren negentig, begon.

In de afgelopen decennia was het onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van vitaminen en andere micronutriënten een van de snelst ontwikkelende gebieden binnen de genees­kunde.

De ongekende explosie van kennis op dit ge­bied is goed gedocumenteerd op de website van ’s werelds grootste online gezondheids­bibliotheek, “pubmed.gov”, onderhouden door de National Institutes of Health van de Ame­rikaanse overheid.

Het invoeren van de zoektermen “vitamin and cardiovascular’ op die website, toont een gi­gantische toename van het aantal wetenschap­pelijke publicaties over de gezondheidsvoor­delen van vitaminen bij de preventie en de behandeling van hartinfarcten, beroertes en andere vormen van hart­ en vaatziekten.

Een soortgelijke toename van kennis deed zich ook voor met betrekking tot de gezondheids­voordelen van vitaminen bij de bestrijding van kanker, infecties en andere ziekten. Opmerke­lijk is dat de explosie van interesse naar onderzoek in al deze gebieden ongeveer der­tig jaar geleden, aan het begin van de jaren negentig, begon.

In de afgelopen decennia was het onderzoek naar de gezondheidsvoordelen van vitaminen en andere micronutriënten een van de snelst ontwikkelende gebieden binnen de genees­kunde.

De ongekende explosie van kennis op dit ge­bied is goed gedocumenteerd op de website van ’s werelds grootste online gezondheids­bibliotheek, “pubmed.gov”, onderhouden door de National Institutes of Health van de Ame­rikaanse overheid.

Het invoeren van de zoektermen “vitamin and cardiovascular’ op die website, toont een gi­gantische toename van het aantal wetenschap­pelijke publicaties over de gezondheidsvoor­delen van vitaminen bij de preventie en de behandeling van hartinfarcten, beroertes en andere vormen van hart­ en vaatziekten.

Een van de grootste ontdekkingen in de geneeskunde

Waarom waren de jaren 1990 tot 1994 een keerpunt voor de volksgezondheid?

Tussen 1990 en 1992 werden verschillende be­tekenisvolle ontdekkingen met betrekking tot de rol van vitaminen en andere micronutriënt­en in de wereldwijde strijd tegen hart­ en vaat­ziekten gepubliceerd door Dr. Rath – samen met tweevoudig Nobelprijswinnaar Dr. Linus Pauling (†1994).

Dit nieuwe wetenschappelijke concept defini­eerde een langdurig vitaminetekort als de be­langrijkste oorzaak voor de ontwikkeling van atherosclerose; de onderliggende oorzaak van hartinfarct en beroerte. Dit nieuwe inzicht als een gemeenschappelijke oorzaak van hart­ en vaatziekten gaf – voor het eerst – antwoorden op enkele van de belangrijkste open vragen in de cardiologie.

Waaronder:

  • Waarom zijn infarcten van de kransslagaders, die leiden tot hartinfarcten, de meest voor­komende vorm van hart­ en vaatziekten?
  • Waarom ontstaan de gevaarlijke atheroscle­rotische plaques in de slagaders, maar niet in aders?
  • En, het allerbelangrijkste, waarom krijgen dieren geen hartinfarct, maar mensen wel?

Dr. Pauling beschreef dit werk als een van de grootste ontdekkingen in de geneeskunde.

‘s Werelds eerste gepatenteerde technologie voor de “Preventie en behandeling van hart­ en vaatziekten” die vitamine C (ascorbaat) en andere micronutriënten omvat. Het patent werd in januari 1994 door het US Patent Office toegekend aan Dr. Rath en Dr. Pauling (A).

Twee jaar later, in 1996, werd deze ontdekking bevestigd in een klinische studie met 55 patiënten met hart­ en vaatziekten. Vitamine C in combinatie met bepaalde andere micronutriënten was in staat om het voortschrijden van kransslagaderaandoening­en een halt toe te roepen. In sommige gevallen ver­dwenen de kalkafzettingen in de kransslagaders vol­ledig (B). Dit was de allereerste keer dat de natuurlijke ommekeer van coronaire hartaandoeningen door middel van een bepaalde combinatie van micronu­triënten, werd gedocumenteerd.

Ondanks alle weerstand van lobbyisten van de farmaceutische investeringsbelangen, leidden deze ontdekkingen en de internationale oproep tot een explosie van onderzoek op het gebied van natuurlijke gezondheid en een aanzienlijke verveelvoudiging van de wereldwijde productie en consumptie van vitaminen.
Terwijl de wereldgemeenschap van weten­schappers met grote belangstelling op deze nieuwe ontdekkingen reageerde, bleven de media in de meeste landen stil.

Lobbyisten in de medische wereld, de media en de politiek – vooral uit die landen die flore­ren op de miljarden euro’s kostende export business met gepatenteerde farmaceutische medicijnen – probeerden zelfs actief de we­reldwijde verspreiding van deze informatie te voorkomen.

De ontdekking dat natuurlijke vitaminemole­culen het antwoord zouden kunnen zijn op de cardiovasculaire pandemie was een directe be­dreiging voor hun meest lucratieve wereldwijde farmaceutische afzetmarkten van cholesterol­verlagende medicijnen, calcium antagonisten, bètablokkers etc.

Om deze gezondheidscensuur te overwinnen, vatte Dr. Rath de levensreddende ontdekkingen met betrekking tot het verband tussen vitami­netekort en hartaandoeningen samen in zijn populaire boek “Waarom dieren geen hart­infarct krijgen – maar mensen wel“.

In de afgelopen dertig jaar is dit boek in meer dan 20 talen vertaald en heeft het miljoenen mensen op alle continenten bereikt.

De snel toenemende kennis over de positieve rol van vitamine C bij de preventie van hart­ en vaatziekten leidde tot een aanzienlijke stijging in de wereldwijde productie van vitamine C, evenals van andere vitaminen (A).

De wereldwijd toegenomen productie en con­sumptie van vitamine C ging op haar beurt ge­paard met een daling van de sterftecijfers door hartinfarcten in vele regio’s in de wereld (B).

In sommige landen daalde het aantal sterfgeval­len door hartinfarcten met 50% en meer. In Ne­derland bijvoorbeeld daalde het sterftecijfer door myocardinfarcten met meer dan twee derde (C).

Het is geen toeval dat deze ontwikkelingen in de jaren negentig begonnen zijn en in wezen tot op heden voortduren;

  • het enorm toegenomen aantal wetenschap­pelijke publicaties over de gezondheidsvoor­delen van vitaminen.
  • de toegenomen wereldwijde productie en consumptie van vitamine C.
  • de wereldwijd significante afname van sterf­tecijfers ten gevolge van hartinfarcten.

Aantal hartinfarcten wereldwijd bijna gehalveerd

Op basis van deze ontdekkingen deden Dr. Pau­ling en Dr. Rath een “Oproep voor een inter­nationale wetenschappelijke inspanning om aan hartziekten een einde te maken”. Deze op­roep zou de laatste publieke oproep van de Nobelprijswinnaar worden. Deze oproep ein­digt met de vergaande conclusie: